Изследване на простатата

Различните заболявания на простатата могат да се проявят със сходни симптоми, поради което лекарят провежда серия от тестове, за да изключи или потвърди конкретен проблем с простатата.

Посещението на лекарския кабинет започва с разговор, чиято цел е събиране на възможно най-много полезна информация относно симптоматиката, начина на живот и наследствените рискове на пациента.

Докторът може също така да попълни IPSS въпросник (International Prostate Symptom Score - Международен простатен симптоматичен индекс – тест за оценка на състоянието на простата), който ще му помогне да прецени по-добре всеки от наблюдаваните признаци. Може да попълните въпросника тук да видите незабавно резултатите.

Стандартните стъпки на медицинския преглед са: 

  • анализ на урина с цел определяне на вероятно наличие на инфекция или кръв в урината.
  • кръвен PSA тест, понеже нивото на PSA показва промени в простатата.
  • ​ректално туширане на простатата, което позволява пряко установяване на размера, формата и консистенцията на простатата.
Изследването е "кошмар" за мъжете, но представата за него е по-страшна, отколкото е в действителност. Този тест е от голяма важност за ранното диагностициране на рак на простатата.

Други тестове, назначавани от лекаря:

  • измерване на потока на урината - при този лесен тест пациентът уринира в специален контейнер, който записва потока на урината. Тества дали имате уголемена простата, която да блокира уретрата.
  • ултразвуковото изследване на простатата - помага за измерване обема на простатата и също помага за отчитане наличието на други възможни усложнения, които може да придружават уголемената простата и водят до влошаване на симптомите или повлияват избора на най-подходящото за пациента лечение.